Overgewicht in Nederland: een groeiende epidemie

Zoals wel vaker het geval is met trends die in Amerika ontstaan komen ook bepaalde gezondheidsproblemen die aan de andere kant van de oceaan epidemische vormen hebben aangenomen sinds enige tijd ook meer en meer in Europa voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek waarschuwt dat overgewicht ook in ons land steeds meer mensen treft.

Dubbel zoveel mensen met overgewicht als 30 jaar geleden

Meer dan 40 procent van de Nederlandse bevolking leidt aan matig tot ernstig overgewicht, volgens data die het CBS heeft vrijgegeven. In de afgelopen dertig jaar is het aandeel van mensen met overgewicht in Nederland steeds maar toegenomen en is het aantal volwassenen die aan overgewicht lijden meer dan verdubbeld. De helft van de mannen die nu 40 jaar of ouder zijn is te zwaar.

Te dikke Nederlanders
Over de periode van 2009 tot 2011 werden naar schatting 6.5 miljoen Nederlanders geklasseerd als lijdend aan een matig tot ernstig overgewicht. Dat gebaseerd op hun Body Mass Index (BMI). De BMI is een internationaal erkende maatstaf om snel te kunnen berekenen of iemand teveel weegt of niet. Het is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en lichaamsgewicht. In het begin van de jaren ’80 voldeed slechts 27% van de bevolking aan de criteria voor overgewicht, nu is dit gestegen tot 41%. Daarvan leed 10% aan extreem overgewicht in de periode 2009-2011.

Ook bij jongeren meer overgewicht

Onder jongeren (van 4 tot 20 jaar oud) lijdt nu al 11% aan overgewicht tegenover slechts 7% van de bevolking in de jaren ’80. Bij erg jonge kinderen is het percentage dat lijdt aan overgewicht gelukkig wel stabiel gebleven, het blijft steken rond 2.5%

Bij volwassenen is het aantal mensen met zwaarlijvigheid dramatisch toegenomen: 5% in de jaren ’80, bijna 12% tegen 2011. Ook het aandeel volwassenen met matig overgewicht nam sterk toe, van 28 naar 36%.

Na de leeftijd van 20 jaar gaat het snel de verkeerde kant uit met overgewicht, in het bijzonder bij mannen dan. En tegen de tijd dat mannen veertig worden heeft meer dan de helft last van overgewicht. Ook bij vrouwen gaat het overgewicht in stijgende lijn nadat ze volwassen worden maar dan wel geleidelijker. Vrouwen hebben ook minder vaak last van overgewicht dan mannen maar zwaarlijvigheid komt dan weer juist vaker voor bij de groep die ouder is dan 55.

En ondergewicht?

Dat komt zo goed als niet voor bij Nederlanders ouder dan 30. Waar het voor die leeftijd nog een groep van 3 tot 8% van de bevolking betreft is het na de 30 echt zeldzaam. In totaal lijdt 2% van de bevolking aan ondergewicht.

read more